Iglesia parroquial de la Asunción

iglesia-parroquial-asuncion

It began to be built in 1536 on the remains of the old Muslim mosque. Of  Baroque style, the interior is made up of three naves with barrel vaults and cruises. At the intersection of the cruise and the central nave, there is a dome decorated all with Marian allegories. It has a turning that gives access to a small chapel later named Aurora. The marble altar is presided over by the four tetramorphs represented by the lion, the eagle, the angel and the bull. It is currently entirely restored.

Categories: Cultura, Monumentos|

iglesia-parroquial-asuncion Va començar a construir-se el 1536 sobre les restes de l’antiga mesquita musulmana. D’estil barroc, l’interior està constituït per tres naus amb volta de canó i creuer. En la intersecció del creuer i la nau central, hi ha situada una cúpula decorada tota ella amb al·legories marianes. Té una girola que dóna accés a una petita capella posterior nomenada de l’Aurora. L’altar de marbre està presidit pels quatre tetramorf representats pel lleó, l’àguila, l’àngel i el toro. Actualment, està totalment restaurada.

Categories: Cultura, Monumentos|

iglesia-parroquial-asuncionEmpezó a construirse el año 1536 sobre los restos de la antigua mezquita musulmana. De estilo barroco el interior está constituido por 3 naves de vuelta de cañón y cruzado. En la intersección del cruzado y la nave central está situada la cúpula la cual está decorada con alegorías marianas. Tiene una girola que da acceso a una pequeña capilla posterior ó capilla de la Aurora. El altar de mármol está presidido por los cuatro tetramorfos, representados por el león, el águila, el ángel y el buey. Actualmente se encuentra totalmente restaurada.

Categories: Cultura, Monumentos|