The Pasa and The Riuraus

ontinyent-iglesia-sancarlos

Agricultural buildings that were used for the production of raisins. The harvested grapes were scalded with boiling water in the ovens of “riuraus” at the end of the summer and then  the drying began at the sun in the courtyard. The grapes were kept inside the building during the night or if it rained.

Categories: Cultura, Monumentos|

ontinyent-iglesia-sancarlosEdificaciones agrícolas que se utilizaban para la producción de la pasa. La uva recolectada a finales de verano se escaldaba con agua hirviendo en els fornals dels riuraus; después se iniciaba el secado al sol sobre los canyissos extendidos en el patio. La uva se guardaba en el interior del edificio durante la noche o ante amenazas de lluvia.

Categories: Cultura, Monumentos|

ontinyent-iglesia-sancarlos Edificacions agrícoles que s’utilitzaven per a la producció de la pansa. El raïm recol·lectat a finals d’estiu es escaldava amb aigua bullint en els forns dels riuraus; després s’iniciava l’assecat al sol sobre els canyars estesos al pati. El raïm es guardava a l’interior de l’edifici durant la nit o davant amenaces de pluja.

Patrimoni Hidràulic: Extens patrimoni hidràulic derivat d’un eficient aprofitament hídric per a l’agricultura i l’abastiment humà

Categories: Cultura, Monumentos|