Almond of straw

ametla-palla

Education center and environmental interpretation located at the foot of the Protected Landscape of the Ombria of Benicadell.

The Ametla de palla is a place to acquire knowledge in order to live in a sustainable way. Built in 2005 by the volunteers of CEVA, and the support of the Town Council of Carrícola. In the Ametla we will love our environment through the fauna, the flora, the ecological agriculture and the architectural heritage.

Another aspect is the recovery of techniques of traditional work, using natural elements such as wood, stone, and straw. The trades of the mountains are represented with traditional elements such as ice pits, lime kilns, and traditional crops.

Categories: Cultura, Monumentos|

ametla-palla

Centre d’educació i d’interpretació mediambiental situat als peus del Paisatge Protegit de l’Ombria del Benicadell.

La Ametlla de palla és un lloc on adquirir coneixements per viure d’una manera sostenible. Construït l’any 2005 pels voluntaris de CEVA, i el suport de l’Ajuntament de Carrícola. A la Ametlla estimarem el nostre entorn a través de la fauna, la flora, l’agricultura ecològica i el patrimoni arquitectònic.

Un altre vessant és la recuperació de tècniques d’obra tradicional, utilitzant elements naturals com són la fusta, la pedra, i la palla. Els oficis de la serra queden representats amb elements tradicionals com els pous de gel, els forns de calç, i els cultius tradicionals.

Categories: Cultura, Monumentos|

ametla-pallaCentro de interpretación medioambiental y de educación para la sostenibilidad, que el grupo ecologista CEVA ha levantado en pleno corazón del Benicadell, que ofrece itinerarios guiados por el Benicadell, educación natural, juegos, talleres medioambientales y lúdicos, conocimiento del entorno y patrimonio.

Categories: Cultura, Monumentos|