Natural Spot and the Laundry Below

lavadero-de-baix

Natural place of the Pelut river and panoramic view of the old town: Set of fountains and laundry of new plant with gable roof. The fountain, of two spouts arranged on a wall of stone and brick, is separated from the laundry. It has two rectangular water storage tanks with stones to wash on one side and on the other, located perpendicular to the bottom wall of the laundry. The facade has two semicircular arches.

Categories: Cultura, Monumentos|

lavadero-de-baixParaje natural del río Pelut y vista panorámica del casco antiguo: Conjunto de fuentes y lavadero de nueva planta con techumbre a dos aguas. La fuente, de dos caños dispuestas sobre un muro de piedra y ladrillo, está separada del lavadero. Este tiene dos depósitos rectangulares de almacenamiento de agua con piedras para lavar a un lado y al otro de cada uno de ellos, situados perpendicularmente a la pared del fondo del lavadero. La fachada tiene dos arcos de medio punto.

Categories: Cultura, Monumentos|

lavadero-de-baix

Paratge natural del riu Pelut i vista panoràmica del nucli antic: Conjunt de fonts i llavador de nova planta amb teulada a dos aigües. La font, de dos canelles disposades sobre un mur de pedra i rajola, està separada del llavador. Este té dos depòsits rectangulars d’emmagatzematge d’aigua amb pedres per a llavar a un costat i a l’altre de cada un d’ells, situats perpendicularment a la paret del fons del llavador. La fatxada té dos arcs de mig punt.

Categories: Cultura, Monumentos|