The water ditch of the port

lavadero-publico-atzanetaIt is the main ditch or channel of an irrigation system of the times of Al-Andalus (IX century, possibly previous to 929), that through its 4000 m. Of length propoprcionava water to the orchards of Atzeneta, Albaida and El Palomar.
Along its path, under Atzeneta, several mills were lined. It has a series of public washrooms and doors open to the capterreres of the houses, which allow to wash and scrub without leaving the house. The walk of the acequia runs between hors and gardens, houses of the bourgeoisie of 1900, and the ships of the old foundry of the Rosas family.

Categories: Cultura, Monumentos|

lavadero-publico-atzaneta

Es tracta de la séquia mare o canal principal d’un sistema de reg dels temps d’al-Àndalus (segle IX, possiblement anterior al 929), que a través dels seus 4000 m. de longitud propoprcionava aigua a les hortes d’Atzeneta, Albaida i El Palomar.

Al llarg del seu traçat, baix d’Atzeneta, s’arrengleraven uns quants molins. Disposa d’un seguit de llavadors públics i portelles obertes a les capterreres de les cases, que permeten llavar i escurar sense eixir de casa. El passeig de la séquia discorre entre hors i jardins, cases de la burguesía del 1900, i les naus de l’antiga foneria de la família Roses.

Categories: Cultura, Monumentos|

lavadero-publico-atzanetaSe trata de la acequia madre o canal principal de un sistema de riego de los tiempos de Al-Andalus (siglo IX, posiblemente anterior al 929), que a través de sus 4000 m. de longitud propoprcionava agua a las huertas de Atzeneta, Albaida y El Palomar.
A lo largo de su trazado, bajo de Atzeneta, se alineaban varios molinos. Dispone de una serie de lavaderos públicos y portezuelas abiertas a las capterreres de las casas, que permiten lavar y fregar sin salir de casa. El paseo de la acequia discurre entre hors y jardines, casas de la burguesía de 1900, y las naves de la antigua fundición de la familia Rosas.

Categories: Cultura, Monumentos|