Palau ducal dels Borja

palacio-ducal-borgia Va ser construït per la família Bellvís als segles XIV-XV per després passar a Francesc Aguiló de Romeu. Més tard, en 1449, va passar a la família Borja, concretament a Joan de Borja, fill del papa Alexandre VI, el que va suposar la seva annexió al ducat de Gandia fins a la fi del 1669. Els Borja van ser reformant fins donar-li un caràcter més residencial. Les restes del palau i part de la façana han estat recentment restaurats juntament a la part del pati on es troben els aljubs, els calabossos i les cavallerisses antigues.

 

A prop del palau es troba la mesquita. La mesquita consta d’una part coberta o sala d’oracions i d’un pati, amb dues portes d’accés. La sala coberta és rectangular amb dues naus, amb sis voltes. La alquibla orientada al sud ve assenyalada pel Mihrab, en forma de capella. La decoració interior s’ha fet amb maó vidriat. L’edifici no es pot visitar a l’espera de la seva restauració

Categories: Cultura, Monumentos|

palacio-ducal-borgiaFue construido por la familia Bellvís en los siglos XIV-XV pasando después a Frances Aguiló de Romeu. Más tarde en el 1449 pasó a la familia Borja, concretamente a Juan de Borja, hijo de el papa Alejandro VI pasando pues al Ducado de Gandía hasta en fin de 1669. Los Borja Fueron reformándolo hasta darle un carácter más residencial. Los restos del palacio y parte de la fachada han sido recientemente restaurados junto a la parte del patio donde se encuentran los depósitos, los calabozos y las antiguas caballerizas.

Categories: Cultura, Monumentos|

palacio-ducal-borgia

It was built by the Bellvís family in the XIV-XV centuries and then passed to Francesc Aguiló de Romeu. Later, in 1449 passed to the Borgia family, concretely to Joan of Borgia, son of the Pope Alexander VI, what supposed its annexation to the duchy of Gandía until the end of 1669. The Borgias reformed it giving a more residential look. The remains of the palace and part of the facade have recently been restored together with the courtyard part where are the cisterns, dungeons and old stables.

Near the palace is the mosque. The mosque consists of a covered part or prayer room and a patio, with two access doors. The covered hall is rectangular with two naves, with six turns. The alquibla facing south is marked by the Mihrab, in the form of a chapel. The interior decoration has been made with glazed brick. The building can not be visited waiting for its restoration

Categories: Cultura, Monumentos|