The Bullring

plaza-toros-bocairent

Unique in its kind as is totally excavated in the rock, from the stands to the bullpen. It is the oldest bullring of the Valencian Community (1843) and one of the most original in Spain, with a capacity of 3,760 locations.

Hours: Tuesday to Sunday: from 16 a.m. to 5 p.m. (summer from 4.30 p.m. to 5.30 p.m.). Saturdays, Sundays and public holidays from 12 a.m. to 2:00 p.m.

Categories: Cultura, Monumentos|

plaza-toros-bocairentEs la más antigua de la Comunidad Valenciana y una de las más originales de España; está tallada en roca y data de 1843.

Categories: Cultura, Monumentos|

plaza-toros-bocairent

Única en el seu gènere per estar totalment excavada a la roca, des de les grades fins als refugis, corrals i corral per al bestiar. És la més antiga de la Comunitat Valenciana (1843) i una de les més originals d’Espanya, amb una aforament de 3.760 localitats.

Horari: de dimarts a diumenge: de 16 a 17 h (estiu de 16.30 a 17.30 h). Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 h

Categories: Cultura, Monumentos|