The Bass Bridge

pont-baix OntheriverClariano, itsexistenceisalreadyverifiedtothe XVI century, constitutingtheaccessfromtheurbanareatotheorchard and the “Serratella”. Withthick hexagonal pillars and 5 semicircular arches, thepartition and concreting are posterior.

Categories: Cultura, Monumentos|

pont-baixSe encuentra por encima del río Ontinyent o Clariano. Los cimientos del puente están datados del siglo XVI y constituyen el acceso a la huerta y la “Serratella”.

Categories: Cultura, Monumentos|

pont-baix

Sobre el riu Clariano, la seva existència es constata ja al segle XVI, constituint l’accés des del nucli urbà a l’horta i la “Serratella”. Amb gruixuts pilars hexagonals i 5 arcs de mig punt, l’envà i formigonat són posteriors.

Categories: Cultura, Monumentos|