Old Bridge (1501)

ontinyent-palau-vila

This emblematic bridge was built between 1500 and 1501 by masons and stonemasons Pere Ribera and Joan Montanyés. It consists of two slightly pointed arches, supported on three buttresses, the central one of which is a formidable foot of ashlars in the form of keel. Its outer surface is of stoned stone masonry, although the railing was built with the remains of several murals portals overthrown in the late eighteenth century. You can see the remains of an old watchtower and a chapel where the image of the Virgin of Agres is venerated.

Categories: Cultura, Monumentos|

ontinyent-palau-vila

Aquest emblemàtic pont va ser construït entre 1500 i 1501 pels mestres d’obra i picapedrers Pere Ribera i Joan Montanyés. Consta de dos arcs de mig punt, lleugerament apuntats, sustentats sobre tres contraforts, el central dels quals és un formidable peu de carreus en forma de quilla. La seva superfície externa és de carreus de pedra picada, encara que la barana va ser construïda amb les restes de diversos portals murals enderrocats a finals del segle XVIII. Es poden veure les restes d’una antiga torre de guaita i una capelleta on es venera la imatge de la Mare de Déu d’Agres.

Categories: Cultura, Monumentos|

ontinyent-palau-vilaEs uno de los elementos emblemáticos de la ciudad, obra de los maestros de obra y picapedreros Pere Ribera y Joan Montanyés. Consta de dos arcos de medio punto sustentados sobre tres contrafuertes, el central de los cuales es un formidable pie de sillares en forma de quilla.

Categories: Cultura, Monumentos|