Aeroclub Balica - Benicolet

Dades
Direcció: Pta Pinaret s/n
Obert festius: No

L'AEROCLUB BALICA de Benicolet va ser fundat per Jose Santamaria Prats, conegut com Balica allà pels anys 80. Des de llavors ha anat fent escola, obtenint per aquells anys per part de la de D.G.A. de C. l'autorització com a centre de vol i escola O.L.M. Des de llavors ha anat renovant les autoritzacions fins al dia d'avui, adaptant-se a totes les normatives vigents segons la D.G.A.T.

Així mateix ampliant tots els serveis per a millor seguretat de les seves instal·lacions ja que és la núm.1 en promoció de l'esport aeri de la comunitat valenciana, amb les millors infraestructures ja que disposa d'una pista de 370m els quals 200 estan sempre senyalitzats. També disposem d'un hangar de 1000m metres a la disposició de local i visitants. Disposem també d'un club social amb estada amb tots els serveis per a tots aquells que ens vulguin visitar.

CRIDAR Jose Santamaría (jefe de vuelos) 617.526.690 Jorge Bataller (instructor de vuelo) 685.969.654

1 / 4
Dades
Direcció: Pta Pinaret s/n
Obert festius: No