Contes a la fresca - Castelló de Rugat

Dades
Dificultat: ---
Comença: 2019-08-05 10:17:00
Acaba: 2019-08-05 10:17:00
Amb pluja: No
En família: No
Amb mobilitat reduïda:

Ideal for summer nights that puts vaig valorar to the oral narrative and involves different generations ", as highlighted by the Minister of Culture of the Mancomunitat de Municipis de la Vall

1 / 1
Dades
Dificultat: ---
Comença: 2019-08-05 10:17:00
Acaba: 2019-08-05 10:17:00
Amb pluja: No
En família: No
Amb mobilitat reduïda: