Ruta dels productes locals - Albaida

Dades
Dificultat:
Amb pluja: No
En família: No
Amb mobilitat reduïda:
Durada: 1 h
descarregar ruta: ---
La següent parada de la nostra ruta la farem en la vila d'Albaida. La indústria de la cera ha sigut i és una activitat molt important per a la vila d'Albaida. A principis del S. XX, Albaida va ser una ciutat puntera en la producció de cera a nivell estatal i competia amb centres de producció tan importants com Barcelona. La majoria de les empreses que existien eren de tipus familiar i tradicional, encara hui estes dos característiques es mantenen. El sistema de producció artesanal consistix bàsicament a agafar una metxa de cotó (agarra ràpid i es desintegra) i es realitzen repetides immersions d'esta en un bany de cera obtinguda de les abelles. Estos banys es realitzen fins que el ciri prenga el diàmetre i calibre convenient. Posteriorment es tallen les puntes i es realitzen els treballs finals perquè les peces tinguen un bon acabat. albaidaActualmente s'han introduït una sèrie de canvis que cal comentar. El més important seria la susti
1 / 2
Dades
Dificultat:
Amb pluja: No
En família: No
Amb mobilitat reduïda:
Durada: 1 h
descarregar ruta: ---