Trencament de l'hora - L'Olleria

Dades
Dificultat: ---
Comença: 2018-03-28 23:00:00
Acaba: 2018-03-28 23:59:00
Amb pluja: No
En família:
Amb mobilitat reduïda:

Inici Convent de les Monges i finalitza en la Parròquia.

1 / 1
Dades
Dificultat: ---
Comença: 2018-03-28 23:00:00
Acaba: 2018-03-28 23:59:00
Amb pluja: No
En família:
Amb mobilitat reduïda: