The Parish Church of the Virgen de Gracia

iglesia-parroquial-virgen-de-graciaIn neoclassical style of beginning of XIX century. In the interior it emphasizes the altarpiece of 12 tables attributed to Ribera, a Christ of the XVI century and an oil of the school of Joan of Joanes. In the exterior highlights a ceiling of devotion of the Virgin of Gracia.

Categories: Cultura, Monumentos|

iglesia-parroquial-virgen-de-gracia

A Estil neoclàssic de principis del s. XIX. A l’interior destaca el retaule políptic de 12 taules atribuït 1 Ribera, ONU Crist del s. XVI i Un oli de l’Escola de Joan de Joanes. En l’Exterior de l’ONU plafó devocionari de la Verge de Gràcia.

Categories: Cultura, Monumentos|

iglesia-parroquial-virgen-de-graciaDe estilo neoclásico de principios del siglo XIX. Al interior destaca el retablo político de 12 mesas atribuidas a Ribera, un Cristo del siglo XVI y un óleo de la escuela de Juan de Juanes. A el exterior, el plafón devocionario de la Virgen de Gracia.

Categories: Cultura, Monumentos|