terrateigen forma de Riu Rau. Casa Llinares, Morenet.