Agricultura - Terrateig

Residix en l'agricultura constituint quasi la totalitat de la superfície del terme.

La resta es troba poblat per pins i mates.

Dins del secà tenim el cultiu de la vinya, ametlers i oliveres.

En regadiu es cullen hortalisses, taronges, pomes i altres fruites.

1 / 2