Arcada del Gatell, i del barranc d’At. - Carrícola

Dades
Telèfon: 619843988
Direcció: Barranc d'At
Email: ---
Obert festius: No

Destaquen en el nostre patrimoni hidràulic 3 arcades, per ampliar el terreny d’horta a l’altra banda dels barrancs de At i el de l’arca. Les tres construccions estan realitzades en obra de tàpia, amb el caixer de la séquia fet de maó massís, l’Arcada de l’Gatell situada al costat de la Font i bassa del Gatell és la més petita de les tres. L’arcada del barranc de At, és la més llarga, està estructurada en dos arcs rebaixats de diferent grandària. Apareix per primera vegada documentada l’any 1348 i és la més reformada per l’acció destructora de les riuades i les baralles per l’aigua dels nostres avantpassats. L’arcada del barranc de At, i la del Gatell proveïen d’aigua de consum de Bèlgida.

1 / 3
Dades
Telèfon: 619843988
Direcció: Barranc d'At
Email: ---
Obert festius: No