Castell de Carrícola - Carrícola

Dades
Telèfon: ---
Direcció: Castillo de Carrícola S. XII, 46891 El Palomar, Valencia
Email: ---
Obert festius: No

Una referència documental a l’any 1259 ens dóna a entendre que la torre va ser edificada pels habitants musulmans de Carrícola i Muntis amb tècniques hispanomusulmanes de encaixonat de tàpia, però ja amb el patró constructiu propi d’una fortalesa feudal, amb el seu pati i la torre l’homenatge. La iniciativa va ser del cavaller català Ramon de Timor, que va rebre aquests llocs de moros de mans del rei Jaume I en forma de senyoria feudal. El Castell de Carrícola passa al llarg dels segles a mans de diferents propietaris. L’any 1296 el senyoriu de Carrícola va ser integrat a la baronia d’Albaida. Temps després, el Cardenal Joan de Milà i Aragò es traslladaria al nou palau a la part baixa del poble.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció: Castillo de Carrícola S. XII, 46891 El Palomar, Valencia
Email: ---
Obert festius: No