Dia de la Cassoleta - Carrícola

Dades
Dificultat: ---
Comença: 2019-04-16 16:58:00
Acaba: 2019-04-16 16:58:00
Amb pluja: No
En família:
Amb mobilitat reduïda:

Una festa molt arraigada als costums de Carrícola es el dimarts de cassoleta, on cada casa fara la seva cassola d'arros al forn, per menjar-se-la en la plaça junts tot el poble. Després de dinar cada dona convida als veïns amb els dolços casolans tipics, com son " els negossis, pastisos de moniato, rollets ". La vesprà continuarà amb l'enfarinat o andreces que els xiquests i els grands faran per les cases del poble, acabànt el dia de festa tots junts amb un von passeig pel terme.

1 / 2
Dades
Dificultat: ---
Comença: 2019-04-16 16:58:00
Acaba: 2019-04-16 16:58:00
Amb pluja: No
En família:
Amb mobilitat reduïda: