El Llavader - Terrateig

Dades
Telèfon: ---
Direcció: Carrer la Font, 9 46842 Terrateig Valencia
Email: ---
Obert festius: No

S’abasteix de l’aigua del Naixement de la Font de Micairent de Montixelvo.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció: Carrer la Font, 9 46842 Terrateig Valencia
Email: ---
Obert festius: No