Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel - Salem

Dades
Telèfon: ---
Direcció: Plaça Major
Email: ---
Obert festius:

L’església parroquial de Sant Miquel, no obstant això, és l’edifici més important del patrimoni local. Tot i que conserva algun mur del temple anterior, com ara una porta tapiada de mig punt (segle XVII), l’edifici respon al concepte ideat per frare Vicent Cuenca. Aquest frare era un dels arquitectes més importats de la Xàtiva del 1800. La planta original es conserva emmarcada a l’escala de la casa consistorial. S’acabà l’obra pel 1820, tal com figura en les inscirpcions de la porta principal. El resultat fou una obra classicista, molt del gust de l’època, amb planta de creu llatina i 6 altars laterals. El campanar presenta una decoració austera, amb huit pilastres llises i capitells.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció: Plaça Major
Email: ---
Obert festius: