Festes de Sant Martí - Llutxent

Dades
Dificultat: ---
Comença: 2019-03-13 13:22:00
Acaba: 2019-03-13 13:22:00
Amb pluja: No
En família:
Amb mobilitat reduïda:

Es celebra el 24 de febrer, i es conmemora el Miracle dels Corporals.

Miracle dels Corporals és el fet llegendari en torn al qual gira la història, el patrimoni i les festes de Llutxent. El succés en què es basa va succeir durant la Batalla de Llutxent, que va tindre lloc al juny de 1276 amb la segona revolta d'Al-Azraq, i concretament darrere dels violents successos ocorreguts després de la mort d’aquest líder rebel. Els musulmans sublevats, capitanejats per Aben-Bazel, després de saquejar la vila es van refugiar en el castell, on van acudir a fer-los front les forces cristianes, probablement sense el coneixement de Jaume I, qui en aqueixos moments es trobava malalt de mort a Xàtiva, encara que la llegenda vol que fóra transportant en llitera fins al lloc de la batalla per a encoratjar a les seues tropes. En un principi, les forces cristianes van patir una severa derrota en què van morir o van ser fets presoners importants cavallers. En el moment més dur de la batalla, quan tot pareixia perdut per a les forces cristianes, el sacerdot rector de Sant Cristòfol de Daroca va trobar gotes de sang en els corporals amb què havia embolicat unes hòsties consagrades després de celebrar missa, la qual cosa es va considerar un fet miraculós i va infondre noves forces als cristians, que van recuperar el castell, van véncer i van expulsar els musulmans que es van refugiar en la fortalesa de Montesa, últim dels seus baluards fins a la seua derrota definitiva. Després de la victòria cristiana, ens trobem amb una controvèrsia entre els cavallers d'Aragó procedents de Terol, Calataiud i Daroca puix tots volen que els corporals es veneren als seus respectius llocs d'origen. Consideren els Corporals com una relíquia i les relíquies eren sinònim de peregrinacions i riquesa per a qui les guardara. Puix que no es posaven d'acord, Berenguer d'Entença decidí que els corporals es col·locaren damunt d'una mula i que allà on la mula lliurement parara, allà es quedarien els corporals. Així doncs, la mula va fer un llarg pelegrinatge ple de prodigis miraculosos per pobles valencians i aragonesos fins a arribar a Daroca, on finalment va morir i on, finalment, es van quedar els Corporals i on encara es veneren

1 / 1
Dades
Dificultat: ---
Comença: 2019-03-13 13:22:00
Acaba: 2019-03-13 13:22:00
Amb pluja: No
En família:
Amb mobilitat reduïda: