Jaciment arqueològic - Salem

Dades
Telèfon: ---
Direcció: Cova del Frontó
Email: ---
Obert festius:

Les restes arqueològiques més antigues que es coneixen en aquest terme s’han trobat a la Cova del Frontó, situada en la lloma del mateix nom en els contraforts nord-est de la Serra de Benicadell, hi corresponen a un enterrament col·lectiu de la Primera Edat dels Metalls, pertanyent a la cultura eneolítica. Al Cim de Salem s’han trobat fragments de ceràmica romana d’època tardana i de temps medievals.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció: Cova del Frontó
Email: ---
Obert festius: