La Bassa d'Elca - Salem

Dades
Telèfon: ---
Direcció: Font d''Elca, 46843 Salem, Valencia
Email: ---
Obert festius:

El patrimoni hidràulic de Salem, està molt be representat per séquies, mines d’aigua, basses, arcades i molins. L’element més interessant és, sense dubte, la bassa d'Elca, l’obra realitzada és el típica mina d’aigua hispanomusulmán, excavada en la roca fins a captar el naiximent (40 m de túnel), en tres respiraders o pous verticals que faciliten el seu accés a l’interior i les operacions de fregada. La bassa d'on s'extrau l'aigua es troba inutilisada des de les solsides del diluvi del 1884. En el seu temps complia bàsicament la funció de proporcionar aigua de rec a les hortes de les alquerías islàmiques de Benigerví (els Casals de Monxereví) i Elca (els Casals de Elca).

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció: Font d''Elca, 46843 Salem, Valencia
Email: ---
Obert festius: