La Font del Poet i el Llavador - Salem

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius:

La font del Poet i el Llavador formen una petita zona d’esbarjo, que gaudeixen d’un bon estat. Aquesta es una de les fonts que justifiquen la existència i la ubicació del poble de Salem, situada al costat del barranc que baixa de la Canal. Els moros fa huit-cents o mil anys la netejaren de malesa, l’arregleren, la obraren i la feren útil per fer beure al bestiar i regar algunes hortes. La font del Poet naix una miqueta més amunt d’on ara es troben el doll i el llavador.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: