La Font Jordana - Agullent

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius:

Els llibres ens relaten la història local, arreplegant testimonis de l'existència d'esta font des de temps dels primers repobladors cristians. És de temps immemorables. Els romans van construir la seua vila agrícola, per a aprofitar el seu agua.Los musulmans en el seu al-qária- Agullán. L'aigua ix de 5 brotadores de la font que naix dels Peñetes, i fa camí per la serra que veu la llum en el parc de la font, passa pel llavador de Dalt, pel Convent, pel llavador d'enmedio i per la séquia, fins a arribar al Vaig moldre Fariner.

1 / 2
Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: