Les neveres - Salem

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius:

Es tracta de construccions monumentals de pedra, importants en els segles XVII-XIX, pous excavats en la serra, reforçats i coberts en alguns casos, que servien als interessos especulatius dels comerciants de gel. Els nevaters eren jornalers o arriers de Salem que arreplegaven i compactaven la neu de l’hivern i, quan arribava l’estiu, la portaven a vendre a Xàtiva o a la Ribera de Xúquer. Darrere d’ells solia haver-hi alguns llauradors rics del poble, o algun capitalista foraster, que pagava els jornals de plegar la neu i organitzava la distribució del producte. En terme de Salem (Foia de Salem) es coneixien antigament sis pous o caves, algunes encara es conserven, entre neveres ben formals o simples clots: la nevera del Castellet (o de la Barcella), la del Paller, la del Frontó (o de Miquel ‘de Peronés’), la del Camí de Castelló, la del Camí del Port (o del tio Pepe ‘Clara’) i el clot del pla de l’Avenc (o del tio Cinyell). Algunes d’elles estan reomplides. La resta han sigut mesurades, fotografiades i catalogades cuidadosament per experts. Les més conegudes i visitades són les grans neveres del Castellet (o de la Barcella) i del Paller, ambdues conformen la ruta: La senda dels nevaters, de Salem a la Barcella(SL-CV 122).

1 / 2
Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: