Llavador - El Ràfol de Salem

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No

Als peus del nucli de cases trobem el llavador, que conta amb una pila de 9,40 metres de longitud x 2 metres de ample. Està instal·lat sobre el traçat de la sèquia mare, les dades apunten que podría haver-se construït al segle XVIII i l’ any 1916 la coberta. Com en tots els pobles que contaven amb un, el llavador era punt de trobada on les dones anaven a llavar la roba. El 2016 va ser restaurat amb l’ aparença que té actualment.

1 / 6