Palau de Rugat - Rugat

Dades
Telèfon: ---
Direcció: Carrer de Enric Valor 46842 Rugat Valencia
Email: ---
Obert festius: No

D’estructura senzilla, amb coberta de teula àrab i murs de maçoneria, Es troba habitat i en molt bon estat de conservació.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció: Carrer de Enric Valor 46842 Rugat Valencia
Email: ---
Obert festius: No