Pont del Molí - Salem

Dades
Telèfon: ---
Direcció: Salem 46843 Valencia
Email: ---
Obert festius:

De factura pintoresca: un arc de mig punt per on travessa el barranc de la font del Cantal. Es tracta d’un dels ponts més antics (segurament del sigle XVIII, com el molí) i de major bellesa paisagística de tota la Vall d’Albaida. A l’atra banda del poble, en el barranc de la Font, es localitzen altres elements interessants del ric patrimoni hidràulic de Salem: la font i el llavador del Poet, el pou de la Font del Poble, les basses de rec del barranc, etcétera. La majoria d’estos elements daten dels segles X al XVI, pero hi ha molts refets d'época moderna –la Bassa Nova– o contemporànea. El llavador actual, per eixemple, data del 1969.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció: Salem 46843 Valencia
Email: ---
Obert festius: