ProductePs locals - Guadasséquies

En Guadasséquies els productes locals que hi treballen són:

• Vinya

• Indústria de plàstics

• Filats

• Adobs

• Estructures metàl·liques

• Fotogravats

1 / 2