Productes agrícoles - Rugat

L'agricultura, árbres fruiters, els tarongers i hortalisses. Cada volta més important el sector industrial (ceràmica en poblacions limítrofes) i sobretot el sector servicis.

1 / 1