Productes locals - Oliveres y Vinya - El Ràfol de Salem

S'ha basat tradicionalment en l'agricultura (oliveres i vinya) i en la indústria terrissera. Dins del cultiu de regadiu es cullen dacsa, alfals, tabac i hortalisses. El secà, molt més ampli, es destina fonamentalment a vinya (per a vi i per a taula en la varietat Rosetti) i oliveres l'oli de la qual ho elabora una cooperativa local. L'ametler ocupa des de fa anys una superfície considerable. La ramaderia no té importància. En el seu terme hi ha bones pedreres d'argila que han subministrat regularment de matèria primera a la florent indústria en temps passats de gerres destinades a l'envàs d'olis i vins. En els últims trenta anys estes indústries han patit una transformació; s'han abandonat les gerres i la reproducció s'ha centrat en teules, rajoles i altres materials ceràmics per a la construcció.

1 / 5