SL CV 84 Ruta de l aigua - Aielo de Rugat

Dades
Dificultat:
Amb pluja: No
En família:
Amb mobilitat reduïda:
Durada: 1 h, 20 min
descarregar ruta: ---
Web
Horari
LMXJVSD
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
El SL-CV 84 té una longitud de 4889 metres, al llarg del qual excepte un desnivell màxim de 20 metres. La dificultat del sender és baixa. El sender és circular, sense derivacions ni variants. La zona per la qual discorre itinerari no té desnivells importants. Discorre per terrenys margue argilosos i dipòsits al·luvials, que es poden considerar de tipus mitjà, llevat del paratge de la Font de Ferri i Font del Molí que poden considerar-se de terrenys de transició. La titularitat dels camins és pública. L'itinerari part de l'Avinguda de la Constitució i, pel carrer de les Escoles, continua cap al cementiri i, per l'antiga via pecuària d'Aielo de Rugat, s'arriba al barranc del Planet. Continua pel marge dret del barranc per la servitud de policia del domini públic hidràulic. Un cop assolit l'aqüeducte del Planet, el nostre sender continua pel marge esquerre del barranc del Planet, fins a arribar al Camí Vell d'Aielo de Rugat, L'itinerari segueix pel camí del Barranc de Llopis i pel camí de la Bassa del Sastre ... Des d'aquí se segueix fins a la Font de Ferri per un camí forestal de titularitat pública. A la Font de Ferri s'enllaça amb la senda local SL-CV43. El nostre itinerari continua pel camí de la Font de Ferri fins al Camí de Lorxa i, posteriorment, pel Camí de la Font de la Nava. Des de la Font de la Nava es continua per una senda forestal. La següent parada en l'itinerari es realitza a la Font de Micairent on, a més d'una font i una àrea recreativa, se situa un molí hidràulic i dues basses. El nostre sender continua pel Camí del Molí fins a l'arbre monumental conegut com L'Anouer Gran primer, i la mina d'aigua coneguda com L'Alcabó del Tio Remigi. L'itinerari arriba al poble de Montitxelvo, passant per la Font de Baix. Des d'aquí segueix fins al punt d'inici.
1 / 3
Dades
Dificultat:
Amb pluja: No
En família:
Amb mobilitat reduïda:
Durada: 1 h, 20 min
descarregar ruta: ---
Web
Horari
LMXJVSD
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00