A càrrec de Vicent Galiana i Cano - Aielo de Malferit

Dades
Dificultat: ---
Comença: 2019-09-20 19:30:00
Acaba: 2019-09-20 20:30:00
Amb pluja: No
En família: No
Amb mobilitat reduïda: No

1 / 1
Dades
Dificultat: ---
Comença: 2019-09-20 19:30:00
Acaba: 2019-09-20 20:30:00
Amb pluja: No
En família: No
Amb mobilitat reduïda: No