Agricultura Ecológica - Bèlgida

Objectius de la producció biològica: Produir aliments de gran qualitat nutritiva, sanitària i organoléptica. Lliure de qualsevol tipus de residu químic. Treballar de forma integrada amb els ecosistemes. Mantenir i fins i tot augmentar la fertilitat dels sòls. Emprar el màxim dels recursos renovables. Evitar totes les formes de contaminació que puguen resultar de les tècniques agràries. Mantenir la diversitat genètica del sistema agrari i el seu entorn. Permetre que els agricultors obtinguen unes rendes suficients perquè tinguen un treball gratificant en un entorn laboral saludable.

1 / 1