Aielo de Malferit analitza les primeres mostres d’excrements de gossos - Aielo de Malferit

08-01-2019 14:05
Aielo de Malferit analitza les primeres mostres d’excrements de gossos - Aielo de Malferit

La Policia Local d’Aielo de Malferit, junt amb l’empresa que gestiona el Cens Caní Municipal, ja ha iniciat la recollida de mostres d’excrements defecats als carrers i parcs de la població.

Les mostres seran analitzades al laboratori, mitjançant l’ADN, per identificar als propietaris dels gossos i fer complir la normativa recollida a l’Ordenança Municipal de Tinença i Protecció d’Animals Domèstics. Esta és una mesura d’higiene per tal de mantenir nets els nostres carrers, parcs i jardins, a més de millorar la convivència ciutadana. Les sancions per no recollir les deposicions fecals poden ser de 200 i 300 euros, atenent a la gravetat de la situació.

Una part important de les mostres s’ha recollit al Parc de Socialització del Gossos. L’Ajuntament ha rebut nombroses queixes dels veïns i usuaris de l’espai perquè no s’estan recollint els excrements dels animals, i donat este incompliment s’intensificaran els controls a la instal·lació. La normativa de la instal·lació recorda als usuaris de l’obligació de recollir les deposicions fecals i mantenir l’espai net i en bones condicions.

José Luís Juan Pínter, l’alcalde, ha agraït la col·laboració ciutadana des de l’aprovació de l’ordenança municipal i la posada en funcionament del Cens. A més ha aprofitat per animar als veïns perquè “qualsevol ciutadà pot comunicar a l’Ajuntament la presència d’excrements a la via pública i altres infraccions, mitjançant l’App Aielo de Malferit a un clic, o cridant al telèfon de la Policia Local 609.310.888.

}
Aielo de Malferit analitza les primeres mostres d’excrements de gossos - Aielo de Malferit

La Policia Local d’Aielo de Malferit, junt amb l’empresa que gestiona el Cens Caní Municipal, ja ha iniciat la recollida de mostres d’excrements defecats als carrers i parcs de la població.

Les mostres seran analitzades al laboratori, mitjançant l’ADN, per identificar als propietaris dels gossos i fer complir la normativa recollida a l’Ordenança Municipal de Tinença i Protecció d’Animals Domèstics. Esta és una mesura d’higiene per tal de mantenir nets els nostres carrers, parcs i jardins, a més de millorar la convivència ciutadana. Les sancions per no recollir les deposicions fecals poden ser de 200 i 300 euros, atenent a la gravetat de la situació.

Una part important de les mostres s’ha recollit al Parc de Socialització del Gossos. L’Ajuntament ha rebut nombroses queixes dels veïns i usuaris de l’espai perquè no s’estan recollint els excrements dels animals, i donat este incompliment s’intensificaran els controls a la instal·lació. La normativa de la instal·lació recorda als usuaris de l’obligació de recollir les deposicions fecals i mantenir l’espai net i en bones condicions.

José Luís Juan Pínter, l’alcalde, ha agraït la col·laboració ciutadana des de l’aprovació de l’ordenança municipal i la posada en funcionament del Cens. A més ha aprofitat per animar als veïns perquè “qualsevol ciutadà pot comunicar a l’Ajuntament la presència d’excrements a la via pública i altres infraccions, mitjançant l’App Aielo de Malferit a un clic, o cridant al telèfon de la Policia Local 609.310.888.

}
1 / 1