AIELO DE MALFERIT PASSARÀ A LA FASE 1 EL DILLUNS DIA 11 DE MAIG (Què estarà permés a partir del pròxim dilluns 11 de maig en la fase 1?) - Aielo de Malferit

09-05-2020 14:12
AIELO DE MALFERIT PASSARÀ A LA FASE 1 EL DILLUNS DIA 11 DE MAIG (Què estarà permés a partir del pròxim dilluns 11 de maig en la fase 1?) - Aielo de Malferit

EL DEPARTAMENT DE SALUT DE XÀTIVA - ONTINYENT, AL QUAL PERTANY AIELO DE MALFERIT, PASSARÀ A FASE 1 EL DILLUNS DIA 11 DE MAIG

Què estarà permés a partir del pròxim dilluns 11 de maig en la fase 1?

 • Reunions de fins a 10 persones dins i fora de casa, mantenint distància de seguretat de 2 mts i respectant normes d'higiene relativa a rentada de mans.
 • Ús de cotxe de fins a 9 places per part dels habitants d'un mateix domicili. Dins del límit del territori que passe de fase
 • Obertura terrasses a 50% de la seua capacitat. Haurà d'haver-hi una distància mínima de 2 mts entre taules i els grups de clients tindran màxim de 10 persones. A més, caldrà desinfectar les taules entre un client i un altre i no es podran utilitzar cartes d'ús comú ni tovalloneres.
 • Obertura de botigues de menys de 400 metres quadrats sense cita prèvia. L'aforament màxim per als comerços serà del 30%, serà necessari mantindre una distància de seguretat mínima de dos metres i s'haurà d'establir un horari d'atenció preferent a majors. Haurà de procedir-se a la desinfecció del local dues vegades al dia.
 • Activitat dels mercats a l'aire lliure en la via pública, encara que amb restriccions relatives al distanciament entre llocs i la delimitació del mercat ambulant per a un correcte control de l'aforament per les forces de seguretat. Es limita al 25% el nombre de llocs habituals i l'afluència màxima permesa serà de la tercera part de l'aforament.
 • Es podrà anar a instal·lacions esportives a l'aire lliure i les activitats esportives que no impliquen contacte físic (com el tennis o l'atletisme). També realitzar activitats esportives individuals amb prèvia cita en centres esportius que no impliquen contacte físic ni ús de vestuaris. No obstant això, l'ús d'instal·lacions l'espai de les quals siga tancat s'haurà de posposar a la fase 2 i només quan l'esport es faça sense públic i no requerisca contacte físic.
 • Es recupera l'atenció a persones amb discapacitat i les teràpies d'atenció primerenca, ocupacionals, de rehabilitació i psicosocials. També es torna a parar atenció domiciliària i seguiment continu a persones majors que no visquen en residències.
 • Vetles (velatorios) per a un nombre limitat de familiars en instal·lacions públiques o privades: quinze persones a l'aire lliure o deu en espais tancats. La comitiva per a l'enterrament o el comiat per a la cremació del mort es restringeix a un màxim de quinze persones i, en el seu cas, es podrà sumar el ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.
 • Els llocs de culte obriran, encara que només es permetrà l'entrada fins a un terç de la seua capacitat.
 • Pel que fa als hotels i establiments turístics, els seus serveis de restauració seran per a ús exclusiu de clients. Es prohibeix l'ús de spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d'esdeveniments etc. Per a aquests establiments, l'ordre també estableix mesures d'higiene específiques.


IMPORTANT: Les persones amb símptomes de COVID-19, aquelles a les quals se'ls haja diagnosticat la malaltia o les que hagen estat en contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada, hauran de continuar aïllades.

FEU CLIC ACÍ PER ACCEDIR AL BOE amb la publicació de l'Ordre Ministerial SND/399/2020 de 9 maig per a flexibilització de restriccions estat d'alarma en FASE 1

AIELO DE MALFERIT PASSARÀ A LA FASE 1 EL DILLUNS DIA 11 DE MAIG (Què estarà permés a partir del pròxim dilluns 11 de maig en la fase 1?) - Aielo de Malferit

EL DEPARTAMENT DE SALUT DE XÀTIVA - ONTINYENT, AL QUAL PERTANY AIELO DE MALFERIT, PASSARÀ A FASE 1 EL DILLUNS DIA 11 DE MAIG

Què estarà permés a partir del pròxim dilluns 11 de maig en la fase 1?

 • Reunions de fins a 10 persones dins i fora de casa, mantenint distància de seguretat de 2 mts i respectant normes d'higiene relativa a rentada de mans.
 • Ús de cotxe de fins a 9 places per part dels habitants d'un mateix domicili. Dins del límit del territori que passe de fase
 • Obertura terrasses a 50% de la seua capacitat. Haurà d'haver-hi una distància mínima de 2 mts entre taules i els grups de clients tindran màxim de 10 persones. A més, caldrà desinfectar les taules entre un client i un altre i no es podran utilitzar cartes d'ús comú ni tovalloneres.
 • Obertura de botigues de menys de 400 metres quadrats sense cita prèvia. L'aforament màxim per als comerços serà del 30%, serà necessari mantindre una distància de seguretat mínima de dos metres i s'haurà d'establir un horari d'atenció preferent a majors. Haurà de procedir-se a la desinfecció del local dues vegades al dia.
 • Activitat dels mercats a l'aire lliure en la via pública, encara que amb restriccions relatives al distanciament entre llocs i la delimitació del mercat ambulant per a un correcte control de l'aforament per les forces de seguretat. Es limita al 25% el nombre de llocs habituals i l'afluència màxima permesa serà de la tercera part de l'aforament.
 • Es podrà anar a instal·lacions esportives a l'aire lliure i les activitats esportives que no impliquen contacte físic (com el tennis o l'atletisme). També realitzar activitats esportives individuals amb prèvia cita en centres esportius que no impliquen contacte físic ni ús de vestuaris. No obstant això, l'ús d'instal·lacions l'espai de les quals siga tancat s'haurà de posposar a la fase 2 i només quan l'esport es faça sense públic i no requerisca contacte físic.
 • Es recupera l'atenció a persones amb discapacitat i les teràpies d'atenció primerenca, ocupacionals, de rehabilitació i psicosocials. També es torna a parar atenció domiciliària i seguiment continu a persones majors que no visquen en residències.
 • Vetles (velatorios) per a un nombre limitat de familiars en instal·lacions públiques o privades: quinze persones a l'aire lliure o deu en espais tancats. La comitiva per a l'enterrament o el comiat per a la cremació del mort es restringeix a un màxim de quinze persones i, en el seu cas, es podrà sumar el ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.
 • Els llocs de culte obriran, encara que només es permetrà l'entrada fins a un terç de la seua capacitat.
 • Pel que fa als hotels i establiments turístics, els seus serveis de restauració seran per a ús exclusiu de clients. Es prohibeix l'ús de spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d'esdeveniments etc. Per a aquests establiments, l'ordre també estableix mesures d'higiene específiques.


IMPORTANT: Les persones amb símptomes de COVID-19, aquelles a les quals se'ls haja diagnosticat la malaltia o les que hagen estat en contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada, hauran de continuar aïllades.

FEU CLIC ACÍ PER ACCEDIR AL BOE amb la publicació de l'Ordre Ministerial SND/399/2020 de 9 maig per a flexibilització de restriccions estat d'alarma en FASE 1

1 / 1