Aielo de Malferit posarà en funcionament 6 Consells Sectorials per a la participació de la ciutadania - Aielo de Malferit

18-11-2020 20:47
Aielo de Malferit posarà en funcionament 6 Consells Sectorials per a la participació de la ciutadania - Aielo de Malferit

Aielo de Malferit posarà en funcionament 6 Consells Sectorials per a la participació de la ciutadania

 

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha aprovat al Ple celebrat el passat mes d’octubre, la creació i composició de sis Consells Sectorials.

Concretament s’han creat, per atendre a les diferents àrees, els consells de Benestar Social, Local Agrari, Investigació Històrica, Esports i Joventut, Cultura i Festes, i per últim, un general de Participació Ciutadana amb representants de la resta de Consells.

Estos òrgans consultius tenen per objectiu canalitzar la participació, tant de la ciutadania com del món associatiu, en els diversos assumptes municipals que pretenen tractar.

Les associacions locals ja s’han adherit als diferents Consells i ara és el torn perquè les persones interessades i col·lectius amb vinculació, presenten les seues sol·licituds per participar. Entre les propostes presentades, els Consells decidiran la resta de representants, atenent a la seua composició.  

Podeu consultar la composició dels diversos Consells FENT CLIC ACÍ.

Les propostes s’han de presentar per registre d’entrada fins a finals de novembre, i es preveu que es realitzen les primeres reunions a primeries de desembre.

Des de l’Equip de Govern Municipal “vos animem perquè formeu part dels consells i participeu activament en les decisions que es prenen al vostre poble.”

}
Aielo de Malferit posarà en funcionament 6 Consells Sectorials per a la participació de la ciutadania - Aielo de Malferit

Aielo de Malferit posarà en funcionament 6 Consells Sectorials per a la participació de la ciutadania

 

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha aprovat al Ple celebrat el passat mes d’octubre, la creació i composició de sis Consells Sectorials.

Concretament s’han creat, per atendre a les diferents àrees, els consells de Benestar Social, Local Agrari, Investigació Històrica, Esports i Joventut, Cultura i Festes, i per últim, un general de Participació Ciutadana amb representants de la resta de Consells.

Estos òrgans consultius tenen per objectiu canalitzar la participació, tant de la ciutadania com del món associatiu, en els diversos assumptes municipals que pretenen tractar.

Les associacions locals ja s’han adherit als diferents Consells i ara és el torn perquè les persones interessades i col·lectius amb vinculació, presenten les seues sol·licituds per participar. Entre les propostes presentades, els Consells decidiran la resta de representants, atenent a la seua composició.  

Podeu consultar la composició dels diversos Consells FENT CLIC ACÍ.

Les propostes s’han de presentar per registre d’entrada fins a finals de novembre, i es preveu que es realitzen les primeres reunions a primeries de desembre.

Des de l’Equip de Govern Municipal “vos animem perquè formeu part dels consells i participeu activament en les decisions que es prenen al vostre poble.”

}
1 / 1