Aielo de Malferit tanca el pressupost de l’exercici 2021 amb un superàvit de 339.808 euros - Aielo de Malferit

30-05-2022 20:00
Aielo de Malferit tanca el pressupost de l’exercici 2021 amb un superàvit de 339.808 euros - Aielo de Malferit

Aielo de Malferit tanca el pressupost de l’exercici 2021 amb un superàvit de 339.808 euros

 

Després de fer front a grans despeses pendents de legislatures anteriors, les quals pujaven a un import total de 431.131,17€, Aielo de Malferit aconsegueix liquidar l’exercici del 2021 amb un superàvit pressupostari de 339.808,28€.

Entre els deutes pendents d’abonar estava el pagament de 150.000€  de la casa policia i el mirador, 172.401€ de l’alcoholera i 108.730,17€  referents a deutes a la Mancomunitat.

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit presenta actualment una important solvència financera després de posar de manifest les dades econòmiques resultants del darrer any. Entre les mesures que s’han dut a terme està el fet que s’han congelat els impostos, alguns d’ells s’han rebaixat com és el cas de l’IBI, i s’han aprovat bonificacions per la instal·lació d’energies renovables, tant a l’IBI com a l’ICIO.

El passat 2021, els ingressos van ser superiors a les despeses i per això l’Ajuntament disposa d’uns estalvis amb els que s'inverteix en el benestar de la població i els quals ajuden a adaptar-se i sobrepassar la situació actual d’augment del cost de les matèries primeres i l’energia, així com a fer front a altres despeses necessàries.

Aquests estalvis s’utilitzen per a millorar diferents serveis i infraestructures al municipi i per atendre les necessitats en general i sobre la pandèmia de la Covid-19 que encara estem vivint. L’Ajuntament està utilitzant els estalvis per a disposar de crèdit suficient i adequat en cada moment, sempre seguint les recomanacions de les Entitats Locals de prudència i manteniment de certa disciplina fiscal, mantenint de forma moderada un creixement de la despesa i procurant situar els pressupostos i la seua liquidació en equilibri.

“Des de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit es treballa per seguir aquesta senda on les dades manifesten una important solvència financera, amb la qual serà possible cobrir les necessitats del poble i de la ciutadania.”

}
Aielo de Malferit tanca el pressupost de l’exercici 2021 amb un superàvit de 339.808 euros - Aielo de Malferit

Aielo de Malferit tanca el pressupost de l’exercici 2021 amb un superàvit de 339.808 euros

 

Després de fer front a grans despeses pendents de legislatures anteriors, les quals pujaven a un import total de 431.131,17€, Aielo de Malferit aconsegueix liquidar l’exercici del 2021 amb un superàvit pressupostari de 339.808,28€.

Entre els deutes pendents d’abonar estava el pagament de 150.000€  de la casa policia i el mirador, 172.401€ de l’alcoholera i 108.730,17€  referents a deutes a la Mancomunitat.

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit presenta actualment una important solvència financera després de posar de manifest les dades econòmiques resultants del darrer any. Entre les mesures que s’han dut a terme està el fet que s’han congelat els impostos, alguns d’ells s’han rebaixat com és el cas de l’IBI, i s’han aprovat bonificacions per la instal·lació d’energies renovables, tant a l’IBI com a l’ICIO.

El passat 2021, els ingressos van ser superiors a les despeses i per això l’Ajuntament disposa d’uns estalvis amb els que s'inverteix en el benestar de la població i els quals ajuden a adaptar-se i sobrepassar la situació actual d’augment del cost de les matèries primeres i l’energia, així com a fer front a altres despeses necessàries.

Aquests estalvis s’utilitzen per a millorar diferents serveis i infraestructures al municipi i per atendre les necessitats en general i sobre la pandèmia de la Covid-19 que encara estem vivint. L’Ajuntament està utilitzant els estalvis per a disposar de crèdit suficient i adequat en cada moment, sempre seguint les recomanacions de les Entitats Locals de prudència i manteniment de certa disciplina fiscal, mantenint de forma moderada un creixement de la despesa i procurant situar els pressupostos i la seua liquidació en equilibri.

“Des de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit es treballa per seguir aquesta senda on les dades manifesten una important solvència financera, amb la qual serà possible cobrir les necessitats del poble i de la ciutadania.”

}
1 / 1