Ajudes de promoció de l’autonomia per a persones amb diversitat funcional (Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2021.) - Aielo de Malferit

04-05-2021 18:00
Ajudes de promoció de l’autonomia per a persones amb diversitat funcional (Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2021.) - Aielo de Malferit

AJUDES PERSONALS DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A L'EXERCICI 2021.

 

  • Objecte del tràmit:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

  • Requisits de caràcter general:

1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
3. Ser menor de 65 anys.
4. Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.
5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

  • Termini de presentació

Fins al 10 de maig de 2021.

 

Més informació a Serveis Socials, cridant al telèfon 96 236 30 10 i sol·licitant cita prèvia.

Ajudes de promoció de l’autonomia per a persones amb diversitat funcional (Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2021.) - Aielo de Malferit

AJUDES PERSONALS DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A L'EXERCICI 2021.

 

  • Objecte del tràmit:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

  • Requisits de caràcter general:

1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
3. Ser menor de 65 anys.
4. Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.
5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

  • Termini de presentació

Fins al 10 de maig de 2021.

 

Més informació a Serveis Socials, cridant al telèfon 96 236 30 10 i sol·licitant cita prèvia.

1 / 1