AJUDES ECONÒMIQUES (Per a l’eliminació de barreres arquitectòniques) - Aielo de Malferit