Ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional (Termini de presentació 19/02/2022) - Aielo de Malferit

04-01-2023 11:00
Ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional (Termini de presentació 19/02/2022) - Aielo de Malferit

AJUDES PERSONALS PER A LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 

 

OBJECTE D'AJUDES:

 • Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport
 • Eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i adaptació funcional de la llar
 • Adaptació de vehicles
 • Transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

 

BENEFICIARIS:

 • Persones menors de 65 anys que presenten deficiències de caràcter motor o sensorial que suposen una pèrdua d’autonomia i li impedisquen o dificulten la mobilitat o comunicació.
 • Renda individual o familiar inferior al triple de l’IRPEM.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 1/02/2023

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ: SOL·LICITAR CITA PRÈVIA AMB L'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SERVEIS SOCIALS CRIDANT AL 96 236 30 10 / 698 96 10 27

Ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional (Termini de presentació 19/02/2022) - Aielo de Malferit

AJUDES PERSONALS PER A LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 

 

OBJECTE D'AJUDES:

 • Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport
 • Eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i adaptació funcional de la llar
 • Adaptació de vehicles
 • Transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

 

BENEFICIARIS:

 • Persones menors de 65 anys que presenten deficiències de caràcter motor o sensorial que suposen una pèrdua d’autonomia i li impedisquen o dificulten la mobilitat o comunicació.
 • Renda individual o familiar inferior al triple de l’IRPEM.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 1/02/2023

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ: SOL·LICITAR CITA PRÈVIA AMB L'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SERVEIS SOCIALS CRIDANT AL 96 236 30 10 / 698 96 10 27

1 / 1