AJUNTAMENT INFORMA (Informació sobre el CORONAVIRUS) - Aielo de Malferit

11-03-2020 18:27
AJUNTAMENT INFORMA (Informació sobre el CORONAVIRUS) - Aielo de Malferit

A continuació vos deixem informació al voltant del CORONAVIRUS i les mesures recomanables: 

QUÈ ÉS EL NOU CORONAVIRUS?

Els coronavirus són una àmplia família de virus que normalment afecten només animals. Alguns tenen la capacitat de transmetre's dels animals a les persones. El nou coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i s'ha detectat per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Encara hi ha moltes qüestions que es desconeixen en relació a la malaltia que produeix: COVID-19.

QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES DEL COVID-19?

Els símptomes més comuns inclouen febre, tos, i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi símptomes digestius com a diarrea i dolor abdominal. La majoria dels casos presenten símptomes lleus.

En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per a respirar, fallada renal i fins i tot la mort. Els casos més greus generalment ocorren en persones d'edat avançada o que pateixen alguna malaltia crònica, com a malalties del cor, del pulmó o problemes d'immunitat.


CÓM ES TRANSMET EL CORONAVIRUS?

Sembla que la transmissió és per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l'esternut d'una persona malalta. La seua contagiositat depén de la quantitat del virus en les vies respiratòries. Aquestes secrecions infectarien a una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, els seus ulls o la seua boca. Sembla poc probable la transmissió per l'aire a distàncies majors d'un o dos metres. Amb
el coneixement actual, les persones que no presenten símptomes no transmeten la malaltia.

QUINES SÓN LES ZONES DE RISC?

Segons l'evolució de la situació, les zones de risc poden anar variant.

Es pot consultar el mapa de zones de risc en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/areas.htm


EXISTEIX UN TRACTAMENT PER AL COVID-19?

No existeix un tractament específic, però s'estan emprant alguns antivirals que han demostrat certa eficàcia en estudis recents. Sí que existeixen molts tractaments per al control dels seus símptomes pel que l'assistència sanitària millora el pronòstic.

A l'ésser una infecció produïda per virus, els antibiòtics no han de ser usats com un mitjà de prevenció o tractament.

QUÈ PUC FER PER PROTEGIR-ME?

Les mesures genèriques de protecció individual enfront de malalties respiratòries inclouen:

  • Higiene de mans freqüent (rentada amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després de contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • En tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat.
  • Usar mocadors d'un sol ús, i tirar-los després del seu ús.
  • Si es presenten símptomes respiratoris, evitar el contacte pròxim (mantenint una distància d'un metre aproximadament) amb altres persones.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.

No cal prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els aliments, per a evitar aquesta infecció.

HE D’EMPRAR MÀSCARES PER PROTEGIR-ME?

La població general sana no necessita utilitzar màscares. Les màscares ajuden a previndre la transmissió del virus si les porten les persones que estan malaltes.
Els professionals sanitaris indicaran l'ús de màscares en aquelles situacions en les quals es considere necessari en cada cas.
Un ús inadequat de màscares pot contribuir a un desproveïment de les mateixes en aquelles situacions per a les quals estan indicades.


ES RECOMANA VIATJAR A UN ZONA DE RISC?

No es recomana viatjar a les zones afectades llevat que siga estrictament necessari.

El Ministeri de Sanitat actualitza les seues recomanacions a viatgers en la web: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/ciudadania.htm

QUÈ HE DE FER SI TINC SÍMPTOMES?

Les persones que presenten símptomes respiratoris (febre, tos i sensació de falta d'aire) i hagen estat recentment (en els 14 dies previs) en una zona de risc o hagen tingut contacte estret amb una persona que siga un cas confirmat, hauran de quedar-se en el seu domicili i contactar amb els serveis de salut telefònicament trucant al telèfon habilitat de la teua Comunitat Autònoma, es poden consultar en: http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov- la Xina/telefonos.htm.

Els serveis sanitaris valoraran el seu estat de salut i l'antecedent de viatge i el
possible contacte amb casos de coronavirus.

ENLLAÇOS D’INTERÉS:

Per a més informació, es poden consultar les següents fonts oficials.

Ministeri de Sanitat: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov- la Xina/home.htm

Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC):
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Organització Mundial de la Salut (OMS): https://www.who.int/health-topics/coronavirus

FEU CLIC A LES IMATGES PER AMPLIAR-LES O DESCARREGAR-LES. 

AJUNTAMENT INFORMA (Informació sobre el CORONAVIRUS) - Aielo de Malferit

A continuació vos deixem informació al voltant del CORONAVIRUS i les mesures recomanables: 

QUÈ ÉS EL NOU CORONAVIRUS?

Els coronavirus són una àmplia família de virus que normalment afecten només animals. Alguns tenen la capacitat de transmetre's dels animals a les persones. El nou coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i s'ha detectat per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Encara hi ha moltes qüestions que es desconeixen en relació a la malaltia que produeix: COVID-19.

QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES DEL COVID-19?

Els símptomes més comuns inclouen febre, tos, i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi símptomes digestius com a diarrea i dolor abdominal. La majoria dels casos presenten símptomes lleus.

En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per a respirar, fallada renal i fins i tot la mort. Els casos més greus generalment ocorren en persones d'edat avançada o que pateixen alguna malaltia crònica, com a malalties del cor, del pulmó o problemes d'immunitat.


CÓM ES TRANSMET EL CORONAVIRUS?

Sembla que la transmissió és per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l'esternut d'una persona malalta. La seua contagiositat depén de la quantitat del virus en les vies respiratòries. Aquestes secrecions infectarien a una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, els seus ulls o la seua boca. Sembla poc probable la transmissió per l'aire a distàncies majors d'un o dos metres. Amb
el coneixement actual, les persones que no presenten símptomes no transmeten la malaltia.

QUINES SÓN LES ZONES DE RISC?

Segons l'evolució de la situació, les zones de risc poden anar variant.

Es pot consultar el mapa de zones de risc en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/areas.htm


EXISTEIX UN TRACTAMENT PER AL COVID-19?

No existeix un tractament específic, però s'estan emprant alguns antivirals que han demostrat certa eficàcia en estudis recents. Sí que existeixen molts tractaments per al control dels seus símptomes pel que l'assistència sanitària millora el pronòstic.

A l'ésser una infecció produïda per virus, els antibiòtics no han de ser usats com un mitjà de prevenció o tractament.

QUÈ PUC FER PER PROTEGIR-ME?

Les mesures genèriques de protecció individual enfront de malalties respiratòries inclouen:

  • Higiene de mans freqüent (rentada amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després de contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • En tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat.
  • Usar mocadors d'un sol ús, i tirar-los després del seu ús.
  • Si es presenten símptomes respiratoris, evitar el contacte pròxim (mantenint una distància d'un metre aproximadament) amb altres persones.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.

No cal prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els aliments, per a evitar aquesta infecció.

HE D’EMPRAR MÀSCARES PER PROTEGIR-ME?

La població general sana no necessita utilitzar màscares. Les màscares ajuden a previndre la transmissió del virus si les porten les persones que estan malaltes.
Els professionals sanitaris indicaran l'ús de màscares en aquelles situacions en les quals es considere necessari en cada cas.
Un ús inadequat de màscares pot contribuir a un desproveïment de les mateixes en aquelles situacions per a les quals estan indicades.


ES RECOMANA VIATJAR A UN ZONA DE RISC?

No es recomana viatjar a les zones afectades llevat que siga estrictament necessari.

El Ministeri de Sanitat actualitza les seues recomanacions a viatgers en la web: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/ciudadania.htm

QUÈ HE DE FER SI TINC SÍMPTOMES?

Les persones que presenten símptomes respiratoris (febre, tos i sensació de falta d'aire) i hagen estat recentment (en els 14 dies previs) en una zona de risc o hagen tingut contacte estret amb una persona que siga un cas confirmat, hauran de quedar-se en el seu domicili i contactar amb els serveis de salut telefònicament trucant al telèfon habilitat de la teua Comunitat Autònoma, es poden consultar en: http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov- la Xina/telefonos.htm.

Els serveis sanitaris valoraran el seu estat de salut i l'antecedent de viatge i el
possible contacte amb casos de coronavirus.

ENLLAÇOS D’INTERÉS:

Per a més informació, es poden consultar les següents fonts oficials.

Ministeri de Sanitat: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov- la Xina/home.htm

Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC):
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Organització Mundial de la Salut (OMS): https://www.who.int/health-topics/coronavirus

FEU CLIC A LES IMATGES PER AMPLIAR-LES O DESCARREGAR-LES. 

1 / 1