AJUNTAMENT INFORMA (Novetats generals de tràmits i serveis guia PROP) - Aielo de Malferit

25-03-2020 10:45
AJUNTAMENT INFORMA (Novetats generals de tràmits i serveis guia PROP) - Aielo de Malferit

A continuació vos informem de les novetats en tràmits i serveis que s’han publicat a la GUIA PROP.

Novetats generals de tràmits i serveis

Sol·licitud de matrícula per a la realització de les proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià. (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià - JQCV)  Obri termini 

 

Important: EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

AJUNTAMENT INFORMA (Novetats generals de tràmits i serveis guia PROP) - Aielo de Malferit

A continuació vos informem de les novetats en tràmits i serveis que s’han publicat a la GUIA PROP.

Novetats generals de tràmits i serveis

Sol·licitud de matrícula per a la realització de les proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià. (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià - JQCV)  Obri termini 

 

Important: EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

1 / 0