Alcavó de Remigio - Montitxelvo

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius:

Mina d’aigua de principis del segle XX es va construir amb lloses de carreus plana, imitant la tècnica romana. Capta les aigües freàtiques per al reg de l’horta pròxima.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: