Montitxelvo

Dades
Altitud (m): 267
Habitants: 656
Superfície (km2): 8
Codi postal: 46842
Gentilici: montitxelví, montitxelvina

MONTITXELVO  La història de la pansa.

Tranquil, idoni per a descansar i gaudir de la natura. Així és com defineixen a la localitat situada a l’inici de la Vall que dóna nom a la nostra comarca. Montitxelvo i els seus 650 habitants gaudeixen d’una ubicació privilegiada, a les faldes de la serra de Mariola i del Benicadell. Els seus innumerables paratges naturals de gran interés ecològic i forestal, la seua important arquitectura hidràulica, formada per aqüeductes medievals i mines d’aigua, i els seus riuraus on antany s’elaborava la pansa, són els principals motius per descobrir Montitxelvo. Nosaltres hem destacat aquests i al seu personatge més il•lustre, el poeta Joan Climent, com les raons per visitar la localitat. Si és que a hores d’ara no ho has fet.

HISTÒRIA

En 1343, Pere el Cerimoniós va donar la vila a Vidal de Vilanova, amb mer i mixt imperi i jurisdicció alta i baixa. Temps després, el senyoriu va passar a la família Mercader. Les dades més antigues coneguts sobre demografia es remunten al segle XVI: en 1527 comptava amb 40 cases habitades per uns 200 pobladors moriscos, que en 1609 comptaven ja amb 75 cases, però el decret d’expulsió les va deixar deshabitades en quasi la seua totalitat. En 1646, només havien sigut repoblades 32 cases. Durant el segle XVIII el nombre d’habitants va augmentar considerablement fins a arribar al mig centenar en 1794. Un segle després, en 1900 tenia 819 habitants. La Baronia de Montichelvo l’antiguitat de la qual es remunta a 1533, procedix del vincle fundat pel senyor Miguel-Jerónimo Vives, Senyor del verger (València) . Va ser rehabilitada en 1903 pel senyor Antonio Mercader i Tudela. El seu actual titular és el senyor Rafael Garrigues i Mercader, Gran d’Espanya, Marqués de Malferit i de la Vega de València i Baró de Cheste (Refª: Elenc de grandeses i títols nobiliaris Espanyols, Ed. 2008) : I. Miguel Jerónimo Vives, 1. Baró de Montichelvo [Es1533] II. Antonio de Mercader i Tudela, 7. Marqués de Malferit [Es1690], Baró de Montichelvo [Es1533, rehab1903], b1861 d1934. III. Matilde Mercader i Vallier, 15. Baronessa de Montichelvo [Es1533, succ1951], b1892 sive b1895 d1976. IV. Pascual de Mercader i Vallier, 8. Marqués de Malferit [Es1697], b1893. V. María Luisa Mercader i Sánchez-Domenech, 9. Marquesa de Malferit [Es1690], b1932 d1997. VI. Rafael Garrigues i Mercader [etc], 10. Marqués de Malferit [Es1690], 11. Baró de Montichelvo [Es1533, succ1980m/1981c], b1956 El títol “Barone doní Montichelvo” és també un títol nobiliari italià creat per la família Paternò Castello (Llibre d’Oro della Nobilita Italiana, Edizione. XXI, vol XXIV, 1995-1999, Roma, Collegio Araldico, Institut Araldico Romà).

1 / 4