ANUNCI MUNICIPAL (Premiats XV edició campanya municipal per a la promoció i recolzament al comerç, l’hostaleria i la restauració local d’Aielo de Malferit) - Aielo de Malferit

31-01-2023 15:00
ANUNCI MUNICIPAL (Premiats XV edició campanya municipal per a la promoció i recolzament al comerç, l’hostaleria i la restauració local d’Aielo de Malferit) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

Premiats XV edició campanya municipal per a la promoció i recolzament al comerç, l’hostaleria i la restauració local d’Aielo de Malferit - Campanya Nadal i Reis 2022 - 2023.

 

Per Decret d’Alcaldia número 2023-0083 de data 30 de gener de 2023 es RESOL:

[…]

PRIMER.- Aprovar la relació de persones beneficiàries de la XV edició de la Campanya municipal per a la promoció i recolzament al comerç, l’hostaleria i la restauració local d’Aielo de Malferit - Campanya Nadal i Reis 2022 - 2023.

 

  • Sorteig dels premis del COMERÇ  

  • Sorteig dels premis de L'HOSTALERIA I LA RESTAURACIÓ   

SEGON.- Establir un termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci municipal amb el llistat de beneficiaris al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

TERCER.- Procedir al pagament de les subvencions, mitjançant transferència bancària a les persones beneficiàries una vegada justificada la quantia total de la subvenció.

QUART.- En el cas que els beneficiaris desistisquen de la subvenció, aquesta li correspondrà a les persones de reserva.”

Recordar als beneficiaris que d’acord a les Bases El pagament de l'import de l’ajuda es realitzarà mitjançant ingrés al compte bancari per valor del premi a nom de la persona beneficiària atenent a: 

8.1.- El seu abonament queda condicionat a la justificació, per part de les persones beneficiaries, de la quantia total amb factures i/o tickets originals de compres realitzades als comerços de la localitat durant l’any 2023. S’estableix com a termini màxim per a la seua justificació dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament dels resultats del sorteig. Una vegada justificada degudament esta quantia, l’ajuntament procedirà al corresponent abonament.

8.2.- Es consideraran despeses subvencionables, totes aquelles que es porten a terme als comerços o establiments del sector de l’hostaleria i la restauració de la localitat, sempre que estiguenn adherits a la campanya.”

 

ANUNCI MUNICIPAL (Premiats XV edició campanya municipal per a la promoció i recolzament al comerç, l’hostaleria i la restauració local d’Aielo de Malferit) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

Premiats XV edició campanya municipal per a la promoció i recolzament al comerç, l’hostaleria i la restauració local d’Aielo de Malferit - Campanya Nadal i Reis 2022 - 2023.

 

Per Decret d’Alcaldia número 2023-0083 de data 30 de gener de 2023 es RESOL:

[…]

PRIMER.- Aprovar la relació de persones beneficiàries de la XV edició de la Campanya municipal per a la promoció i recolzament al comerç, l’hostaleria i la restauració local d’Aielo de Malferit - Campanya Nadal i Reis 2022 - 2023.

 

  • Sorteig dels premis del COMERÇ  

  • Sorteig dels premis de L'HOSTALERIA I LA RESTAURACIÓ   

SEGON.- Establir un termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci municipal amb el llistat de beneficiaris al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

TERCER.- Procedir al pagament de les subvencions, mitjançant transferència bancària a les persones beneficiàries una vegada justificada la quantia total de la subvenció.

QUART.- En el cas que els beneficiaris desistisquen de la subvenció, aquesta li correspondrà a les persones de reserva.”

Recordar als beneficiaris que d’acord a les Bases El pagament de l'import de l’ajuda es realitzarà mitjançant ingrés al compte bancari per valor del premi a nom de la persona beneficiària atenent a: 

8.1.- El seu abonament queda condicionat a la justificació, per part de les persones beneficiaries, de la quantia total amb factures i/o tickets originals de compres realitzades als comerços de la localitat durant l’any 2023. S’estableix com a termini màxim per a la seua justificació dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament dels resultats del sorteig. Una vegada justificada degudament esta quantia, l’ajuntament procedirà al corresponent abonament.

8.2.- Es consideraran despeses subvencionables, totes aquelles que es porten a terme als comerços o establiments del sector de l’hostaleria i la restauració de la localitat, sempre que estiguenn adherits a la campanya.”

 

1 / 1