Aprovació definitiva del PRESSUPOST GENERAL (Publicat al BOP núm. 109 del 9 de juny) - Aielo de Malferit

11-06-2020 13:30
Aprovació definitiva del PRESSUPOST GENERAL (Publicat al BOP núm. 109 del 9 de juny) - Aielo de Malferit

Aprovació definitiva del PRESSUPOST GENERAL

Publicat al BOP núm. 109 del 9 de juny

El passat dimarts 9 de juny es publicava al BOP número 109 l’Edicte d’aprovació definitiva del Pressupost general, la plantilla de personal i les bases d’execució de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit per a l’any 2020, que va ser aprovat inicialment per acord del Ple de data 7 de maig de 2020.

 

Feu clic a les imatges per obrir el pdf de la publicació.

Aprovació definitiva del PRESSUPOST GENERAL (Publicat al BOP núm. 109 del 9 de juny) - Aielo de Malferit

Aprovació definitiva del PRESSUPOST GENERAL

Publicat al BOP núm. 109 del 9 de juny

El passat dimarts 9 de juny es publicava al BOP número 109 l’Edicte d’aprovació definitiva del Pressupost general, la plantilla de personal i les bases d’execució de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit per a l’any 2020, que va ser aprovat inicialment per acord del Ple de data 7 de maig de 2020.

 

Feu clic a les imatges per obrir el pdf de la publicació.

1 / 1