BEQUES DE FORMACIÓ. PROGRAMA MUNICIPAL “JOVES EMERGENTS/TALENT JOVE 2021. L’AJUNTAMENT ET BECA”. (Llistat provisional d'admesos i exclosos ) - Aielo de Malferit

16-06-2021 12:00
BEQUES DE FORMACIÓ. PROGRAMA MUNICIPAL “JOVES EMERGENTS/TALENT JOVE 2021. L’AJUNTAMENT ET BECA”. (Llistat provisional d'admesos i exclosos ) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

BEQUES DE FORMACIÓ. PROGRAMA MUNICIPAL “JOVES EMERGENTS/TALENT JOVE 2021. L’AJUNTAMENT ET BECA”.

 

Per resolució d’Alcaldia número 2021-207 de data 15 de juny de 2021 es RESOL:

“PRIMER: Procedir a la publicació de la llista provisional d’ admesos i exclosos, establint-se un període de 2 dies hàbils, des de la seua publicació, per a la presentació d’al·legacions per part dels interessats.

 

Admesos.

48608975Q

48608976V

49264847C

49266493X

48608744S

48608166N

49267455Y

48606030S

48609204S

49740552Q

21696117X

48603941L

48608435M

48607429B

48606037E

48606739B

48609998G

48609523N

 

SEGON: Procedir al nomenament dels membres integrants de la Comissió de Selecció:

  • PRESIDENTA: Isabel Marti Juan.
  • SECRETARIA: Ana Maria Barbarroja Trescoli.
  • VOCALS:  Juan Rafael Martorell Benavent.
  • VOCAL: Ines Cuquerella Calatayud.”
BEQUES DE FORMACIÓ. PROGRAMA MUNICIPAL “JOVES EMERGENTS/TALENT JOVE 2021. L’AJUNTAMENT ET BECA”. (Llistat provisional d'admesos i exclosos ) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

BEQUES DE FORMACIÓ. PROGRAMA MUNICIPAL “JOVES EMERGENTS/TALENT JOVE 2021. L’AJUNTAMENT ET BECA”.

 

Per resolució d’Alcaldia número 2021-207 de data 15 de juny de 2021 es RESOL:

“PRIMER: Procedir a la publicació de la llista provisional d’ admesos i exclosos, establint-se un període de 2 dies hàbils, des de la seua publicació, per a la presentació d’al·legacions per part dels interessats.

 

Admesos.

48608975Q

48608976V

49264847C

49266493X

48608744S

48608166N

49267455Y

48606030S

48609204S

49740552Q

21696117X

48603941L

48608435M

48607429B

48606037E

48606739B

48609998G

48609523N

 

SEGON: Procedir al nomenament dels membres integrants de la Comissió de Selecció:

  • PRESIDENTA: Isabel Marti Juan.
  • SECRETARIA: Ana Maria Barbarroja Trescoli.
  • VOCALS:  Juan Rafael Martorell Benavent.
  • VOCAL: Ines Cuquerella Calatayud.”
1 / 0